Selecteer een pagina

Dans     Yoga     Fotografie     Blogs     About

Michelle Boelee

Natuur Fotografie

Nature Photography

Wanneer ik in de natuur ben, voel ik me thuis. Ik ben helemaal in mijn element in het bos, of een weide, de bergen, het strand, de duinen, de polder, een vallei, een zandvlakte… Noem het maar op.

Waar precies in de natuur maakt niet zoveel uit eigenlijk – het is het allerfijnste wanneer de natuur aan alle kanten om me heen is en reikt zover het oog kan zien. De natuur verrijkt, verwondert, ontspant en grondt. Het neemt me even naar een andere wereld dan het dagelijkse. De natuur heeft zoveel schoonheid, zoveel interessante vormen en ongelooflijk mooie ogenblikken die wonderlijk mooi zijn om te mogen kunnen vastleggen. 

Tijdens een Contemporary Summer course van Rosa Allessie in 2020 met thema SAND werd ons gevraagd wanneer we ons gegrond voelden. Ik wist het antwoord meteen: als ik in de natuur ben, en dan het liefst ook met mijn camera. Ik kom dan helemaal tot mezelf. Het is heerlijk de tijd te kunnen nemen en je oog te laten vallen op de kleinste details. Je kijkt dan opeens heel anders naar de wereld en kan je tijd nemen om stil te staan bij de schoonheid, terwijl je deze met een soort respect en liefde probeert vast te leggen.

Maar ook met anderen op een wandeltocht, veelal op vakantie, neem ik vaak mijn spiegelreflex camera mee. En heel soms heeft deze natuur + fotografeer passie ook voor ietwat langere wandelingen gezorgd: Zo gingen mijn partner en ik wandelen in het prachtige gebied van Mount Tamalpais in Californië (December, 2018). Deze wandelingtocht kostte hem normaal gesproken maar 1,5 uur, maar duurde door de vele fotografie momenten maar liefst 3 uur. Er was zoveel moois te zien: knoestige en kronkelende eikentakken met hun mosbedekte schors reikend in de winterzon, reusachtige redwood trees; schitterende meren en kabbelende beekjes die door het landschap heen slingeren; overhangende takken die je verwelkomen in hun domein, en zoveel meer.

Op vele wandelingen met anderen probeer ik dan vaak ook even ‘snel’ een mooi shot te nemen, om de wandeling niet te veel op te houden. En eigenlijk: hoe vaker je het doet, hoe beter je er in wordt – ook een leuke uitdaging.

Hieronder vind je een aantal van mijn eigen Natuur Fotografie projecten.

When I’m in nature, I feel at home. I’m in my element in the forest, a meadow, the mountains, on the beach, in the dunes, the wetlands, a valley and so on and forth.

Where ever I am in nature, it doesn’t matter that much actually – it does help when nature encloses me fully and stretches out as far the eye could see. Nature enriches, enchants, relaxes and grounds. It takes me to another world, away from the the daily things. Nature has so much beauty, so many interesting shapes and incredibly different gorgeous moments which are miraculously beautiful to be able to capture.

During a Contemporary Summer course, led by Rosa Allessie, in 2020 with the theme SAND we were asked when we feel grounded. I immediately knew when: in nature, and preferable with my camera. That’s when I am able to reconnect with myself. It’s wonderful to take your time and let your eye find some beautiful tiny details or lovely compositions. You can take the time to observe the beauty in stillness, while trying to capture it with a certain respect and love.

 

When I go hiking with others, I often also bring along my DSLR camera, especially on holidays. And sometimes did this nature + photography passion slowed us down on some hikes: this happened once when my partner and I went for a hike in the beautiful area of Mount Tamalpais in California (Dec, 2018). This hike usually took him about an hour and a half, but took us around 3 hours that time due to the many picture stops. There was lots to see and capture: gnarly oak branches covered in moss reaching into the winter sun; glistering lakes and calm little stream meandering through the landscape; low hanging branches which welcomed you in their domain and so much more.

On a lot of walks with others I try to ‘quickly’ capture a nice shot, to prevent delaying the hike too much. And actually, the more often you try it, the better you become – brings a nice challenge too.

Below you’ll find some of my own Nature Photography projects.

Natuur fotografie

Projecten

Michelle Boelee

Koninklijk Landgoed De Horsten
December 2019

Michelle Boelee

Koninklijk Landgoed De Horsten
December 2019

Michelle Boelee

Mount Tamalpais, California
December 2018

Michelle Boelee

Mount Tamalpais, California
December 2018

Michelle Boelee

Limantour Beach, California
December 2018

Michelle Boelee

Haleakala National Park, Maui
Featuring: Ryan van Nood
May 2019

Home     Dans     Yoga     Fotografie     Blogs     About